Παρακαλούμε περιμένετε...

Περιεχόμενα
«Αγαπητοί φίλοι,

Κοιτάζοντας πίσω στο 2013, κάνω κάποιες σκέψεις που θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας.
Οι δύσκολες εισοδηματικές και κοινωνικές συνθήκες που έχουν παγιωθεί θέτουν πιεστικά ερωτήματα που ξεπερνούν τις προοπτικές της οικονομίας μας και αγγίζουν όλες τις πτυχές ενός δημόσιου βίου, ο οποίος πρέπει να προσδιορίσει εκ νέου το σύστημα αξιών του προκειμένου να υπάρξει βιώσιμη λύση για το μέλλον. Σε αυτήν την πρόκληση έχουν σοβαρό ρόλο και ευθύνη οι ελληνικές επιχειρήσεις.


Όσο ωριμάζουμε επιχειρηματικά μέσα στις συνθήκες της κρίσης, γίνεται όλο και πιο προφανές ότι πέρα από την χρηματοοικονομική προσαρμογή και τις λειτουργικές μεταρρυθμίσεις, το νέο παραγωγικό μοντέλο θα καταστεί μακροπρόθεσμα βιώσιμο μόνο αν συνοδεύεται από νέες επιχειρηματικές αξίες. Η διαπίστωση αυτή αφορά όλους τους κλάδους της οικονομίας μας, μαζί και τις τηλεπικοινωνίες, που σε μεγάλο βαθμό λειτουργούσαν ως υγιή πρότυπα ανάπτυξης μέσα σε ένα σύστημα βαθιάς παθογένειας.


Το «καλό» παρελθόν μας πράγματι μας εφοδίασε με τα απαραίτητα αντανακλαστικά για να προσαρμοστούμε στις νέες συνθήκες γρήγορα και με επιτυχία όπως και το πράξαμε. Είμαι υπερήφανος για το γεγονός ότι μέσα σε ένα περιβάλλον ύφεσης η WIND Ελλάς συνέχισε τις επενδύσεις, επέκτεινε και εκσυγχρόνισε τις υποδομές της, προσέφερε στους καταναλωτές ποιοτικές λύσεις επικοινωνίας σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές και εμβάθυνε στο ρόλο της ως Εταιρικός Πολίτης.


Είναι αρκετά όμως αυτά για να διαμορφώσουμε ένα νέο παράδειγμα βιώσιμου επιχειρείν; Αυτό το ερώτημα μας απασχόλησε πολύ στη διάρκεια του 2013, λειτουργώντας ως εφαλτήριο για να πάμε περισσότερα βήματα μπροστά. Θελήσαμε να ξεδιπλώσουμε μια τολμηρή στρατηγική που θεμελιώνει αξία για όλες τις κοινότητες που επηρεάζουμε, όχι μόνο σήμερα αλλά και σε βάθος χρόνου.


Με πυξίδα τη δύναμη των συνεργιών συνήψαμε με τη Vodafone Ελλάς συμφωνία για να δημιουργήσουμε ένα κοινό δίκτυο υποδομών κινητής τηλεφωνίας. Παρά το γεγονός ότι η συνεργασία αυτή αφορά ένα μέρος μόνο των δικτύων μας, κυρίως στην περιφέρεια και σε ορισμένες αστικές περιοχές, συνιστά μία δομική αλλαγή στο ελληνικό επιχειρηματικό μοντέλο που εκτιμώ ότι αξίζει να εξετάσουν και άλλοι κλάδοι. Συνέργιες μεταξύ ανταγωνιστών είναι εφικτές και όταν συμβαίνουν καλλιεργούν την εξωστρέφεια, μεγιστοποιούν τις επενδύσεις και ανανεώνουν τις δυνατότητες μας να προσφέρουμε περισσότερες και ακόμη καλύτερες υπηρεσίες. Αντίστοιχα είδαμε με αυξημένο αίσθημα ευθύνης συνολικά τον κλάδο μας. Ο κατακερματισμός που υφίσταται στις τηλεπικοινωνίες, απόρροια μιας περιόδου άναρχης ανάπτυξης, δεν αποτελεί βιώσιμο μοντέλο λειτουργίας και μακροπρόθεσμα θα αποβεί σε βάρος του υγιούς ανταγωνισμού και του καταναλωτή. Η WIND, ως ένας από τους κυριότερους παρόχους τηλεπικοινωνιών, στρατηγικά προωθεί τη συγκέντρωση σε μεγαλύτερα σχήματα και έχει ήδη τοποθετηθεί επιχειρηματικά προς αυτήν την κατεύθυνση ώστε να συμβάλλει στον αναγκαίο μετασχηματισμό του κλάδου μας προκειμένου να αντιμετωπίσει τις μεγάλες αλλαγές που γεννούν οι τεχνολογικές και οικονομικές εξελίξεις.


Η ευθύνη, με την οποία προσεγγίζουμε τον στόχο της βιώσιμης ανάπτυξης και επιχειρηματικότητας δε σταματά στις παραπάνω στρατηγικές. Θα διαβάσετε στον απολογισμό μας τις πολυάριθμες ενέργειες Εταιρικής Υπευθυνότητας με τις οποίες ερχόμαστε κοντά στην ελληνική κοινωνία. Πέρα και πάνω από αυτές όμως, η ευθύνη μας εκφράζεται από τις επιχειρηματικές μας αξίες, από την κουλτούρα που έχουμε δημιουργήσει εσωτερικά στον οργανισμό μας και η οποία διέπει την καθημερινή μας συμπεριφορά και καθοδηγεί τις αποφάσεις μας: επιδιώκουμε την Αριστεία σε όλα τα επίπεδα. Με δικαιοσύνη, διαφάνεια, αξιοκρατία και αποτελεσματικότητα θέλουμε να είμαστε άριστοι σε όλα όσα κάνουμε και να προωθούμε την Αριστεία ως πρότυπο επιχειρηματικής και κοινωνικής συμπεριφοράς στη χώρα μας.


Σημαίνει αυτό ότι έχουμε στα χέρια μας όλες τις απαντήσεις; Ασφαλώς όχι. Είμαι πεπεισμένος όμως ότι κινούμαστε στη σωστή κατεύθυνση».

Η διαρκής αμφίδρομη επικοινωνία με τα ενδιαφερόμενα μέρη μας είναι στο επίκεντρο της λειτουργίας μας.

Εργαζόμαστε στενά με διαφορετικές ομάδες κοινών και παρέχουμε συνεχή πληροφόρηση για την επιχειρηματική μας δραστηριότητα, ενώ παράλληλα γινόμαστε κοινωνοί απόψεων, ερωτημάτων και θέσεων, τις οποίες λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη.

Μια φορά το χρόνο το τμήμα Εταιρικής Υπευθυνότητας, κατόπιν ελέγχου των πληροφοριών που συγκεντρώνονται βάσει του αξιόπιστου μηχανισμού για παρατηρήσεις και σχόλια που έχουμε αναπτύξει, και λαμβάνοντας υπόψη τους στόχους της Εταιρείας, προτεραιοποιεί τα σημαντικά θέματα για την Εταιρεία και στη συνέχεια, προβαίνει στο σχέδιο ανάπτυξης του Διαλόγου με τα Ενδιαφερόμενα Μέρη μας.

Ο συνεχής διάλογος αναδεικνύει ζητήματα και σχηματίζει προτάσεις που στη συνέχεια κυοφορούν δράσεις, με τις οποίες η Εταιρεία προσπαθεί να ανταποκριθεί στις ευκαιρίες και τις προκλήσεις που παρουσιάζονται.

Εργαλείο ενημέρωσης και διαλόγου με τις ομάδες κοινών μας αποτελεί ο Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας. Φέτος, ο έβδομος κατά σειρά Απολογισμός, αποδεικνύει τη σταθερή δέσμευσή μας για διαφανή και συνεχή ενημέρωση.
Με στόχο την ακόμη μεγαλύτερη συμμετοχή των εργαζομένων στην απλοποίηση των διαδικασιών μας, δημιουργήσαμε τον Μάιο του 2013 το πρόγραμμα “Βλέπεις τα πράγματα απλά;”. Στόχοι του προγράμματος ήταν:
-ενθάρρυνση της ανάληψης της ευθύνης για την απλοποίηση των διαδικασιών
-ενδυνάμωση της από κάτω προς τα πάνω επικοινωνίας
-παραγωγή νέων ιδεών βελτίωσης της καθημερινής μας εργασίας
-ενίσχυση της δέσμευσης στη βελτίωση
-απλοποίηση των διαδικασιών μας
Το πρόγραμμα κινητοποίησε ένα μεγάλο αριθμό εργαζομένων είτε στην αποστολή ιδεών απλοποίησης είτε στη μελέτη, επικοινωνία αλλά και εφαρμογή των ιδεών που συγκεντρώθηκαν. Στο πλαίσιο του προγράμματος πάνω από 180 προτάσεις συγκεντρώθηκαν και μελετήθηκαν ενώ οι περισσότερες είτε υλοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του 2013 είτε η υλοποίησή τους είναι σε εξέλιξη. Μέσα από το πρόγραμμα, βραβεύτηκαν οι 4 καλύτερες ιδέες, οι οποίες και παρουσιάστηκαν στη Διοικητική Ομάδα.